top of page

פרוייקט שעסק בפתרון זמני לפליטים באופן כללי, ובאופן יותר פרטני בחרתי לתכנן מגורים למעין פיראטים או נוודים,

שיוכלו לייצר קהילה שתתקפל תעמיס ותעבור מקום בזריזות.

שמונה יחידות במצב המקופל מתחברות לגלגל ענק אחד, שמתחבר לגלגלים נוספים, מתחברים למשאית וממשיכים ליעד הבא.

bottom of page