top of page

קורס ביישום טכנולוגי, בו תכננתי בניין מעונות סטודנטים, בהשראת דור ה-web 2.0 והרשתות החברתיות. הפרוייקט עוסק בפרשנות של אור וחיים וחשיפה- החלק החיצוני של המבנה העגול אטום ומתפקד רק כמערכת תנועה, בעוד רק דרך הפנים של המבנה האור חודר ומחיה את הדירות, הנאלצות להחשף אחת לשניה כדי להחשף לאור.

הפרוייקט המשיך לפיתוח פרטי בניין והתמקדות במדרגות.

bottom of page