top of page

פרוייקט מגורים בקנה מידה גדול בשטח בין רחוב יפה נוף לשדרות הנשיא.

פרוייקט שבו ניסיתי לייצר את המקום שלי-חופשי בצורה, בתנועה ובהשתייכות. מקום פחות קריא ופחות מוגדר, שיהווה בסיס לחיים. 

הרעיון הגיע מצמח מטפס. יחידות המתכת והזכוכית הקלות מטפסות על יחידות הבטון הכבדות שמהוות מעין טופוגרפיה מלאכותית.

קומת הקרקע היא מעין טיול פרוע בין יחידות עם חלל ציבורי גדול יותר במרכז.

bottom of page